Aktualności

W dniu wczorajszym ruch z drogi krajowej nr 5 został przełożony na obiekt WD5-15 w miejscowości Jaroszewo, dzięki temu możliwe będzie skomunikowanie drogi ekspresowej S5 odc. 6 z odc. 7.
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: wykonanie nasypów, poprawa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Ściek trójkątny, warstwa wiążą
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej prowadzone sa prace z zakresu: rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie koryta nawierzchni drogowej, wykonanie nasypów, oczyszczanie i