Aktualności

Dnia 11 kwietnia 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 6 w zakresie powiatu żnińskiego z rygorem natychmiastowej wykonalności. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
Obecnie na obszarach będących w kolizji z inwestycją, jaką jest budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – Granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku 6 (od węzła Szubin do węzła Jaroszewo) prowadzone są wyprzedzające badania archeologiczne.
W dniu 24 marca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: ,,Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Wąsosz”.    OBWIESZCZENIE