Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, prace porządkowe, podbudowa p
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2020r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na budowanym odcinku nr 6 drogi S-5.
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, prace porządkowe, wykonywanie