Aktualności

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pojawiło się obwieszczenie z dnia 8 marca 2017 r. dotyczące zgromadzenia wymaganych prawem dokumentów w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadanie pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie dotyczące ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  POSTANOWIENIE
Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się dnia 9.02.2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim.