Aktualności

Obecnie na placu budowy drogi ekspresowej S5 odc. 6 kontynuowane są prace ziemne oraz prace przy obiektach inżynierskich.
Wykonawca robót budowlanych TRAKCJA PRKil S.A., w dalszym ciągu nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. 
Aktualnie na placu budowy drogi ekspresowej S5 odc. 6 prowadzone są prace polegające na odhumusowaniu terenu, wymianie gruntu, wznoszeniu oraz wzmacnianiu nasypów, wykonaniu wykopów, zagęszczaniu podłoża.