Aktualności

Łagodna zima umożliwia Wykonawcy robót budowlanych na odcinku 6 kontynuowanie prac. Dalsze prowadzenie prac, pomimo trwającej tzw.
Dzięki łagodnej zimie i sprzyjających warunkach pogodowych Wykonawca robót budowlanych na odcinku 6 kontynuuje prace budowlane.
Na nieruchomościach przejętych pod realizację inwestycji, jaką jest budowa drogi ekspresowej S5, Wykonawca robót budowlanych na odcinku 6 (Szubin – Jaroszewo) przystąpił do prac rozbiórkowych.