Aktualności

W myśl Subklauzuli 4.1 Wykonawca informuje, że w dniu 23.07.2019r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DK5 w ramach przebudowy w.w. drogi. 
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem nasypów, zagęszczaniem nasypów, r
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem nasypów, r