Aktualności

PODWYKONAWCY
W myśl Subklauzuli 4.1 Wykonawca informuje, że w związku z planowanymi pracami dotyczącymi dostaw i montażu belek dla obiektów:
W myśl Subklauzuli 4.1 Wykonawca informuje, że w dniu 15.02.2019r.