Aktualności

[10.11.2016]W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pojawiło się obwieszczenie z dnia 7 listopada 2016 r. dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
[19.10.2016] W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pojawiło się obwieszczenie z dnia 17 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w zakresie powiatu nakielskiego.
[23.09.2016]W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pojawiło się obwieszczenie z dnia 20 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w zakresie powiatu żnińskiego.