Aktualności

Wykonawca robót budowlanych TRAKCJA PRKil S.A., kontynuuje podpisywania umów z podwykonawcami. 
Aktualnie Wykonawca robót budowlanych na odcinku 6 prowadzi badania nośności podłoża przy użyciu płyty VSS.
W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca robót budowlanych informuje o wyłączeniach