Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż barier stalowych i c
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, ponadto Wykonawca prowadził pra
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace.  W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził prace wykończeniowe oraz utrzymaniowe.