Aktualności

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie drogi ekspresowej S5  koniecznej jest  wprowadzanie zmian w organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu przed jej wprowadzeniem wymaga zaopiniowania i zatwierdzenie przez właściwe organy.
W dniach 3-7 czerwca Wykonawca robót budowlanych w ramach prac przygotowawczych, dokonał rozpoznania saperskiego na terenie przeznaczonym pod budowę drogi ekspresowej S5 dla powiatu żnińskiego (od km 12+800 do km 19+300) oraz dla powiatu nakielskiego (od km 10+150 do 10+300).
Od poniedziałku 5 czerwca br. ruszyły prace związane z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Szubin - Jaroszewo. Konsorcjum wykonawców Trakcja PRKiI i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor rozpoczyna pierwszy etap robót ziemnych polegających na zdjęciu wierzchnich warstw gruntu, oczyszczeniu rowów melioracyjnych oraz karczowaniu terenu na całym odcinku o długości blisko 20 km.