Aktualności

Wykonawca w bierzącym miesiącu działa na wielu frontach, w branży drogowej, mostowej, branżowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.   
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, prace porządkowe, przygotowan
Wykonawca informuje, że w dniach 9-10.09.2020r.