Aktualności

Informujemy, że w dniu 28.05.2018 r.
W minionym tygodniu, w pobliżu miejscowości Sobiejuchy Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 6 rozpoczął prace przy budowie podbudowy bitumicznej w pasie głównym powstającej drogi ekspresowej S5.
Łączna liczba podwykonawców, z którymi zostały podpisane umowy na świadczenie usług związanych z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 6 wynosi 106.