Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w 
Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie, na co wpływ mają przede wszystkim problemy jednego z współkonsorcjantów, który zgodnie z zawartą umową konsorcjum wziął na siebie odpowiedzialność