Aktualności

Aktualnie na placu budowy drogi ekspresowej S5 odc. 6 Wykonawca robót budowlanych prowadzi prace drogowe, mostowe oraz branżowe.
W nawiązania do podpisanej 11 września 2017 r.
Wykonawca robót budowlanych na odcinku 6 prowadzi jednocześnie prace drogowe, mostowe oraz branżowe. Taki sposób działania Wykonawcy zapewnia prowadzenia prac zgonie z przyjętym harmonogramem.