Aktualności

Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się dnia 9.02.2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim. 
[10.11.2016]W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pojawiło się obwieszczenie z dnia 7 listopada 2016 r. dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
[19.10.2016] W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pojawiło się obwieszczenie z dnia 17 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w zakresie powiatu nakielskiego.