Aktualności

Aktualnie w branży drogowej prace skupiają się na wykonaniu i zagęszczaniu nasypów, odhumusowaniu terenu, skarpowaniu i profilowaniu nasypów, wykonaniu podbudowy pomocniczej C1,5/2.
Informujemy, że w dniu 16.07.2018 r. na drodze powiatowej DP1952C w miejscowości Kowalewo zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dotycząca budowy obiektu WD5-9.