Aktualności

Informujemy, że w dniu 7.12.2020r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu mająca na celu zamknięcie łącznic przy prawej jezdni drogi S-5 na węźle Żnin Północ (kier. na Poznań).
Informujemy, że w dniu 03.12.2020r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na potrzeby oddania do ruchu lewej jezdni przyszłej drogi ekspresowej S-5 od granicy odcinków 6 i
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz prace porządkowe, wykonywanie wykopu rowów, wykonywanie oznakowania poziomego, humusowanie, wykonywan