Aktualności

W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca robót budowlanych informuje o wyłączeniach prądu na linii napowietrznej:
W dniu 11 września 2017 roku zawarto umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, przede wszystkim procedury związanej z przejmowaniem gruntów pod drogę S5, prezentujemy dla Państwa broszurę informacyjną dot.