ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA WRZESIEŃ 2022r.

 

* Uwzględniono kwotę dwóch rat zaliczki w wysokości: 3.519.718,06 PLN brutto (1%) i 31.677.462,56 PLN brutto (9%) oraz kwotę
za Urządzenia i Materiały