Wykonawca Robót Budowlanych skończył opracowywanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót oraz obserwuje proces wydania decyzji ZRID. Wykonawca przygotowuje dokumentację potrzebną do rozpoczęcia robót budowlanych. 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 45%,
    - obiekty inżynierskie - 45%,
    - kanalizacja deszczowa - 45%,
    - oświetlenie drogowe - 45%,
    - kolizje sanitarne - 45%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 45%,
    - kolizje teletechniczne - 45%,
    - OUD - 65%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 75%,
    - system zarządzania ruchem - 50%.