Wykonawca Robót Budowlanych opracowywał projekty wykonawcze oraz monitorował proces wydania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Na koniec ww. okresu zaawansowanie rzeczowe działań Wykonawcy w odniesieniu do „Dokumentów Wykonawcy” przedstawiono poniżej:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
- branża drogowa - 67%,
- obiekty inżynierskie - 67%,
- kanalizacja deszczowa - 67%,
- oświetlenie drogowe - 80%,
- kolizje sanitarne - 80%,
- kolizje elektroenergetyczne - 80%,
- kolizje teletechniczne - 80%,
- OUD - 87%,
- projekty docelowej organizacji ruchu - 90%,
- koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 90%,
- system zarządzania ruchem - 72%.