Wykonawca Robót Budowlanych kontynuował prace nad projektami wykonawczymi oraz na bieżąco monitorował proces uzyskiwania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 62%,
    - obiekty inżynierskie - 62%,
    - kanalizacja deszczowa - 62%,
    - oświetlenie drogowe - 62%,
    - kolizje sanitarne - 62%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 62%,
    - kolizje teletechniczne - 62%,
    - OUD - 82%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 86%,
    - koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 35%,
    - system zarządzania ruchem - 65%.