Wykonawca Robót Budowlanych śledził procedury wydania decyzji ZRID oraz wykonywał prace w zakresie projektu wykonawczego.

 
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 52%,
    - obiekty inżynierskie - 52%,
    - kanalizacja deszczowa - 52%,
    - oświetlenie drogowe - 52%,
    - kolizje sanitarne - 52%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 52%,
    - kolizje teletechniczne - 52%,
    - OUD - 72%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 80%,
    - system zarządzania ruchem - 50%.