Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W danym okresie kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- wykonanie mapy do celów projektowych - 97%,
- prace projektowe w zakresie drogi głównej - 53%,
- system odwodnienia trasy głównej i dróg poprzecznych - 53%,
- prace związane z koncepcją programowo-przestrzenną dla docelowego rozwiązania OUD - 99%,
- prace projektowe w zakresie obiektów inżynierskich - 60%,
- prace projektowe związane z instalacją wod-kan-gaz - 35%,
- raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 29%.
- inwentaryzacja zieleni - 98%.