Wykonawca Robót Budowlanych pracował nad projektami wykonawczymi oraz monitorował proces wydania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 60%,
    - obiekty inżynierskie - 60%,
    - kanalizacja deszczowa - 60%,
    - oświetlenie drogowe - 60%,
    - kolizje sanitarne - 60%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 60%,
    - kolizje teletechniczne - 60%,
    - OUD - 79%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 84%,
    - koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 30%,
    - system zarządzania ruchem - 60%.