Wykonawca Robót Budowlanych opracowywał projekty wykonawcze oraz monitorował proces uzyskiwania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Na koniec ww. okresu zaawansowanie rzeczowe działań Wykonawcy w odniesieniu do „Dokumentów Wykonawcy” przedstawiono poniżej:

- dopracowywanie projektów wykonawczych: - branża drogowa - 65%,
- obiekty inżynierskie - 65%,
- kanalizacja deszczowa - 65%,
- oświetlenie drogowe - 65%,
- kolizje sanitarne - 70%,
- kolizje elektroenergetyczne - 70%,
- kolizje teletechniczne - 70%,
- OUD - 85%,
- projekty docelowej organizacji ruchu - 88%,
- koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 60%,
- system zarządzania ruchem - 72%.