Wykonawca Robót Budowlanych kontynuował prace związane z projektami wykonawczymi oraz przygotowywał dokumentację niezbędną do rozpoczęcia budowy. 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 50%,
    - obiekty inżynierskie - 50%,
    - kanalizacja deszczowa - 50%,
    - oświetlenie drogowe - 50%,
    - kolizje sanitarne - 50%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 50%,
    - kolizje teletechniczne - 50%,
    - OUD - 70%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 80%,
    - system zarządzania ruchem - 50%.