Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- wykonanie mapy do celów projektowych - 90%,
- prace projektowe w zakresie drogi głównej - 51%,
- system odwodnienia trasy głównej i dróg poprzecznych - 50%,
- prace związane z koncepcją programowo-przestrzenną dla docelowego rozwiązania OUD - 95%,
- prace projektowe w zakresie obiektów inżynierskich - 45%,
- inwentaryzacja zieleni - 98%.