Wykonawca Robót Budowlanych dopracowywał projekty wykonawcze oraz monitorował proces uzyskiwania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 58%,
    - obiekty inżynierskie - 58%,
    - kanalizacja deszczowa - 58%,
    - oświetlenie drogowe - 58%,
    - kolizje sanitarne - 58%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 58%,
    - kolizje teletechniczne - 58%,
    - OUD - 77%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 82%,
    - koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 25%,
    - system zarządzania ruchem - 55%.