Wykonawca Robót Budowlanych opracowywał projekty wykonawcze oraz monitorował proces uzyskiwania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych: - branża drogowa - 65%,
- obiekty inżynierskie - 65%,
- kanalizacja deszczowa - 65%,
- oświetlenie drogowe - 65%,
- kolizje sanitarne - 67%,
- kolizje elektroenergetyczne - 67%,
- kolizje teletechniczne - 67%,
- OUD - 85%,
- projekty docelowej organizacji ruchu - 88%,
- koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 40%,
- system zarządzania ruchem - 72%.