Wykonawca Robót Budowlanych opracowywał projekty wykonawcze oraz monitorował proces wydania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Na koniec ww. okresu zaawansowanie rzeczowe działań Wykonawcy w odniesieniu do „Dokumentów Wykonawcy” przedstawiono poniżej:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
  - branża drogowa - 68%,
  - obiekty inżynierskie - 68%,
  - kanalizacja deszczowa - 68%,
  - oświetlenie drogowe - 80%, 
  - kolizje sanitarne - 90%,
  - kolizje elektroenergetyczne - 90%,
  - kolizje teletechniczne - 90%,
  - OUD - 87%,
  - projekty docelowej organizacji ruchu - 100%,
  - koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 95%,
  - system zarządzania ruchem - 75%.