Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych oraz monitorował procedurę wydania decyzji ZRID.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 56%,
    - obiekty inżynierskie - 56%,
    - kanalizacja deszczowa - 56%,
    - oświetlenie drogowe - 56%,
    - kolizje sanitarne - 56%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 56%,
    - kolizje teletechniczne - 56%,
    - OUD - 75%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 80%,
    - koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 20%,
    - system zarządzania ruchem - 50%.