Wykonawca Robót Budowlanych opracowywał projekty wykonawcze oraz monitorował proces wydania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Na koniec ww. okresu zaawansowanie rzeczowe działań Wykonawcy w odniesieniu do „Dokumentów Wykonawcy” przedstawiono poniżej:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
  - branża drogowa - 82%,
  - obiekty inżynierskie - 82%,
  - kanalizacja deszczowa - 82%,
  - kolizje sanitarne - 99%,
  - kolizje elektroenergetyczne - 97%,
  - kolizje teletechniczne - 97%,
  - OUD - 93%,
  - System Zarządzania Ruchem - 84%.