Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace nad projektami wykonawczymi oraz monitorował proces wydania ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 64%,
    - obiekty inżynierskie - 64%,
    - kanalizacja deszczowa - 64%,
    - oświetlenie drogowe - 64%,
    - kolizje sanitarne - 64%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 64%,
    - kolizje teletechniczne - 64%,
    - OUD - 85%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 87%,
    - koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu - 40%,
    - system zarządzania ruchem - 70%.