Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- przygotowanie dokumentacji projektowej stacji pogodowych z systemem wizyjnym - 90%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - 86%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 45%,
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej (pomiar i wykonanie mapy) - 100%,
- uzupełniający projekt robót geologicznych - 100%, - inwentaryzacja zieleni - 100%,
- zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz ze zgłoszeniem do Marszałka Województwa - 100%,
- zatwierdzenie koncepcji obwodu utrzymania drogowego przez Inżyniera Kontraktu - 100%.