Wykonawca Robót Budowlanych przygotowywał projekty wykonawcze w poszczególnych dziedzinach oraz monitorował procedury wydania decyzji ZRID.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- dopracowywanie projektów wykonawczych:
    - branża drogowa - 54%,
    - obiekty inżynierskie - 54%,
    - kanalizacja deszczowa - 54%,
    - oświetlenie drogowe - 54%,
    - kolizje sanitarne - 54%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 54%,
    - kolizje teletechniczne - 54%,
    - OUD - 74%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 80%,
    - system zarządzania ruchem - 50%.