Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.
 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- wykonanie mapy do celów projektowych - 85%,
- prace projektowe w zakresie drogi głównej - 45%,
- system odwodnienia trasy głównej i dróg poprzecznych - 45%,
- prace związane z koncepcją programowo-przestrzenną dla docelowego rozwiązania OUD - 55%,
- prace projektowe w zakresie obiektów inżynierskich - 35%,
- prace projektowe związane z instalacją wod-kan-gaz - 15%,
- raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na śodowisko - 25%.