Aktualności

GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawc
Zaakceptowani podwykonawcy robót budowlanych  
Wykonawca poinformował o możliwych chwilowych utrudnieniach w ruchu w dniach 05 - 07.06. 2019r.