Prezentujemy Państwu wizualizację odcinka 6 drogi ekspresowej S5. 

 

Przed otwarciem wizualizacji, prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem.

 

By otworzyć wizualizację należy kliknąć w link nazwany Wizualizacja.

LINK do wizualizacji: WIZUALIZACJA

Wizualizacja otworzy się w nowej zakładce. Należy poczekać na jej załadowanie. Po wczytaniu wizualizacji pojawi się menu z krótkim opisem oraz instrukcją poruszania się w wizualizacji. Menu powinno wyglądać w taki sposób jak na zdjęciu poniżej. Uprzejmie prosimy
o zapoznanie się z wyświetlaną instrukcją. By zacząć poruszanie się po wizualizacji, wystarczy kliknąć w przycisk START.

W celu otwarcia wizualizacji na pełnym ekranie, wystarczy kliknąć w ikonę umieszczoną w prawym dolnym rogu:     

 

Legenda:

Zbiornik retencyjny
Zatoka autobusowa

Żołta ramka - kilometraż

Biały "dymek" nad obiektem - nazwa obiektu. Kliknięcie w "dymek" wywoła okno z informacjami o danym obiekcie

Ciemno-zielone "płotki" - ekrany akustyczne
białe linie - ciągi pieszo-rowerowe

 

Poruszanie się po wizualizacji:

Po wizualizacji można poruszać się za pomocą strzałek kierunkowych na klawiaturze lub używając klawiszów liter: W (ruch do przodu), S (ruch do tyłu), A (ruch w lewy bok), D (ruch w prawy bok). By ruch w danym kierunku był ciągły, klawisz należy przytrzymać.

Do sterowania zaleca się także użyć myszki. Przytrzymanie lewego przycisku myszy w dowolnym miejscu, spowoduje "przytrzymanie" obrazu i możliwość obracania widoku.

Kliknięcie w dymek nad obiektem, wywoła opis obiektu.