„Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” 

Odcinek 6: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin”
(z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km

 

Numer kontraktu:

GDDKiA-0/BY-D-3-70-2014/I-4-2811-4/4-2014

Wartość kontraktu (brutto):

351 971 806,20 PLN

Przewidywane lata realizacji kontraktu:

2015-2019

Data rozpoczęcia kontraktu:

12.10.2015

Data ukończenia kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych  
(tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe 
(tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
 
Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Żninie 
ul. Klemensa Janickiego 26, 
88-400 Żnin 

tel.
+48 882 351 172
 
Wykonawca Robót
Konsorcjum firm
TRAKCJA S.A. (Lider)
ul. Aleje Jerozolimskie 100, II.P
00-807 Warszawa
tel: +48 22 483 30 00
 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych (Partner)
INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 67 15 307
 
Biuro Budowy Wykonawcy 
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz 

Linki: