Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.06 – 01.07.2020r. na lewej jezdni drogi S-5 w km 4+650 – 4+850 odbywać się będą roboty szybko postępujące, wymagające zajęcia pasa awaryjnego na potrzeby demontażu słupów ekranów przeciwolśnieniowych. Kierowcy powinni liczyć się z lokalnym zwężeniem jezdni oraz ograniczeniem prędkości do 50 km/h.