Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, dokańczanie pasów technologicznych; DD3: obruki przepustów, DD4: wykonanie konstrukcji bitumicznej na zjazdach; DD15: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach; DD16: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach; DD17: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach; DD18: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach; DD19: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach; DD20: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach: DD26: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach; DD27: Prace bitumiczne: konstrukcje na zjazdach; DP1952C: prace brukarskie.

W branży mostowej Wykonawca wykonuje:

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje: Węzeł Szubin Południe: lokalizacja uszkodzeń kabli oświetleniowych oraz montaż rur pod obiektami.

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: Budynek warsztatowo-garażowy – wykonywanie elewacji. Budynek socjalno-biurowy: wykonywanie elewacji. Magazyn Soli: montaż wytwornicy solanki oraz prace brukarskie.