Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz prace porządkowe, wykonywanie wykopu rowów, wykonywanie oznakowania poziomego, humusowanie, wykonywanie pobocza z kruszywa, montaż barier, ekrany ziemne, malowanie, rozkładanie warstwy ścieralnej na wjazdach, zahumusowanie skarp przy umocnieniach rowów, wykonywanie warstwy wiążąej, uzupełninie krawężników i chodników, prace poprawkowe – ciek muldowy, wykonywanie ścieków skarpowych.

Branża mostowa – roboty wykończeniowe

Roboty branżowe: KD1 - regulacja studni i roboty wykończeniowe, ZB5 – rurociąg tłoczony, OUD – odwodnienie liniowe oraz przykanaliki a także budowa kanału technologicznego – obróbka murarska studni kablowych. Budowa lini kablowej oświetlenia SO1 – Szubin – Północ. Montaż studni kablowych kanału technologicznego w km 7+600 – 13+600

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: Budynek warsztatowo-garażowy – budowa instalacji sanitarnej, budowa instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian wewnętrznych, wykonywanie elewacji budynku, wykonywanie wylewek,  Budynek socjalno-biurowy - budowa instalacji sanitarnej, budowa instalacji elektrycznej, Budynek soli - montaż konstrukcji dachu, montaż grotu