Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

W branży mostowej Wykonawca wykonuje: naprawę usterek przekazanych Wykonawcy w Częściowym Świadectwie Przejęcia.

W robotach branżowych Wykonawca wykonywał: montaż szaf oświetleniowych oraz przewierty sterowane dla kanału technologicznego i odprowadzenie wody z dachu na połączeniu rynien na OUD

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: Budynek warsztatowo-garażowy – montaż wykonywanie nawierzchni z żywic na posadzce betonowej, budowa instalacji elektrycznej, budowa instalacji C.O. Budynek socjalno-biurowy: montaż balustrady na schodach prace wykończeniowe i porządkowe