Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, poprawki humusowania na pasach technologicznych, roboty ziemne związane z poszerzeniem poboczy: DD8, DD10, DD13; prace brukarskie przy obiekcie inżynierskim WD5-1; uzupełnienie pasów technologicznych: Węzeł Szubin Północ, Węzeł Szubin Południe; prace porządkowe na placach składowych: Węzeł Szubin Południe; profilacje i zagęszczanie pasów technologicznych: Węzeł Żnin Północ-Sobiejuchy.

W branży mostowej Wykonawca wykonuje:

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje: System Zarządzania Ruchem (zasilanie): S5; kontynuacja budowy Kanału Technologicznego – km 0+000-0+080, km 16+200-16+400, km 19+050-19+100; sieć światłowodowa – kanalizacja wtórna: km 0+000-1+200, 15+500-19+200.

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: montaż fundamentów masztu CV, sieć światłowodowa – wdmuchiwanie światłowodu w km 7+000-9+000