Obecnie na placu budowy drogi ekspresowej S5 odc. 6 kontynuowane są prace ziemne oraz prace przy obiektach inżynierskich. W dalszym ciągu Wykonawca prowadzi wymianę gruntu w miejscach, gdzie wymaga tego podłoże. Trwają prace przy wykonaniu nasypów, ich zagęszczaniu oraz wzmacnianiu przy użyciu cementu.  Prace przy obiektach inżynierskich  (WD5-8, WD5-9, MS5-7, MS5-11, MD5-11a, MD5-11b, PS5-12a, PS5-12b, PZM 8+100, PZM 5+300), skupiają się głównie na stawianiu podpór pod szalunki, deskowaniu oraz betonowaniu podpór obiektów. Prace prowadzone w poszczególnych branżach związane są głównie z usuwaniem kolizji energetycznych, elektrotechnicznych i wodociągowych, budową kanalizacji deszczowej.

W bieżącym tygodniu Wykonawca robót budowlanych w pobliżu miejscowości Nowy Świat wykonał również tak zwany odcinek próbny. Przygotowana wcześniej warstwa podbudowy z kruszywa została skropiona emulsją asfaltową. Na tak przygotowane podłoże została ułożona warstwa podbudowy bitumicznej trasy głównej S5.   

Na placu budowy cały czas wzrasta liczba pracowników i sprzętu budowlanego. Aktualnie do pracy zaangażowanych jest około 360 ludzi i 165 maszyn budowlanych. Taka ilość sprzętu i ludzi zapewnia prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem.