Aktualnie Wykonawca robót budowlanych na odcinku 6 prowadzi badania nośności podłoża przy użyciu płyty VSS. Badanie to służy do diagnostyki parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego. Polega na pomiarze osiadania gruntu pod płytą przy stopniowym obciążaniu go przy pomocy przeciwwagi. Metoda ta jest bardzo przydatna przy badaniu zagęszczenia podłoża drogowego. Badanie nośności podłoża metodą VSS trwa około dwóch godzin.