Dzięki łagodnej zimie i sprzyjających warunkach pogodowych Wykonawca robót budowlanych na odcinku 6 kontynuuje prace budowlane.

W zakresie robót drogowych prowadzone są prace przy usypywaniu i zagęszczaniu nasypów. W celu wzmocnienie podłoża, układana jest podbudowa z kruszywa łamanego, który poddawany jest procesowi stabilizacji mechanicznej. W dalszym ciągu dostarczany jest na budowę materiał przeznaczony na podłoże pod drogę ekspresową. W miejscach występowania podłoża organicznego prowadzona jest wymiana gruntu.

 

Prowadzone są również roboty mostowe na obiektach inżynierskich: WD5-6, MS5-7, WD5-8, MS5-9a, WD5-9, MS5-11, MS5-11a, MS5-11b, WD5-13, WD5-15. Prace te obejmują montaż zbrojenia korpusów przyczółków, zbrojenie poprzecznic, montaż deskowania, zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie oczepów filarów, wykonaniu stabilizacji na podporach.

W zakresie prac branżowych prowadzone są głównie prace związane z budowa kanalizacji deszczowej.

 

Wykonawca przygotowuje się również do przeniesienia schronu bojowego, który znajduje się niedaleko miejscowości Dąbrówka Słupska i znajduje się w kolizji z powstającą drogą ekspresową S5.