Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej prowadzone sa prace z zakresu: nasyp oraz wykop pod pasy technologiczne.
W branży mostowej Wykonawca prowadzi prace na obiekcie WS5-14 - zasypka inżynierska.