Wykonawca drogi ekspresowej S5 odc 6 prowadził prace z zakresu:
  • Zabezpieczenie budowy / roboty porządkowe
  • Wbijanie barier drogowych stalowych
  • Obiekt MS5-7 montaż deskowania stopni skarpowych wylewanych na mokro oraz przygotowanie podestów pod wykusze pod latarnie