Wykonawca informuje, że w dniach 9-10.09.2020r. przewiduje się utrudnienia w ruchu na lewej jezdni drogi S-5, odpowiadającemu km 0+800 oraz 3+300 drogi DK5b, związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym obiektów inżynierskich oraz utrudnienia w ruchu na lewej jezdni drogi S-5 związane z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu.