W związku z prowadzeniem dalszych prac przy budowie obiektu inżynierskiego WD5-9 w miejscowości Kowalewo gm. Szubin w ramach budowy drogi ekspresowej S5, Wykonawca Robót Budowlanych wprowadza czasowe zmiany w organizacji ruchu  w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1952C Kowalewo – Chomętowo.

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu jest konieczne ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych na czas prowadzenia robót związanych z budową obiektu inżynierskiego.

Należy spodziewać się lokalnych ograniczeń prędkości na odcinkach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem wjazdów na budowę jak też utrudnień wynikających ze zwiększonego natężenia ruchu ciężkiego w związku z prowadzonym transportem. Kierowcy winni zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie jazdy do wprowadzonych ograniczeń, możliwość znaczącego wydłużenia dotychczasowego czasu przejazdu, możliwość wykorzystania tras alternatywnych.