Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej prowadzone sa prace z zakresu: wykonanie nasypu, elementy ulic - krawężnik kamienny, podbudowa zasadnicza -profilowanie i zagęszczanie, elementy ulic - obrzeże.