W nadchodzącym tygodniu Wykonawca odc.6 planuje następujące prace na obiektach:

WD5-6 - Montaż deskowania i  zbrojenia poprzecznic na podporze P1, P2, P3                    

                Betonowanie poprzecznic na podporze P1, P2, P3                                                                        

WD5-8 - Montaż deskowania i zbrojenia skrzydeł na podporze P1 - prawe i lewe             

                Betonowanie skrzydeł (II etap) na podporze P1 - prawe i lewe                                

MS5-9a - Betonowanie dylatacji modułowych na podporze P1 i P2 - strona l

WD5-9 - Montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej na podporze P1                        

                Betonowanie ścianki zaplecznej na podporze P1                                                           

WD5-10 - Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy na podporze P2                               

                Montaż zbrojenia i deskowania skrzydeł na podporze P1                                                          

MS5-11 - Wykonanie wzmocnienia wykopu poprzez montaż grodzic stalowych w pasie rozdziału

MD5-11 b - Montaż zbrojenia poprzecznicy P2                                                                                                

PG5-12 - Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych w pasie rozdział

WS5-14 - Betonowanie ustroju ramy żelbetowej - strona prawa                                                              

WD5-15 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego.