Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace.  W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził prace wykończeniowe oraz utrzymaniowe. Ponadto Wykonawca kontynuował montaż barier w pasie rozdziału w miejscowości Szubin.