Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, poprawki humusowania, uzupełnianie poboczy przy wjazdach: DD8, DD10, DD13, DD15, DD25, układanie warstwy ścieralnej: DK-5 (odc. Szubin-Kowalewo), korytowanie i układanie poboczy: DK-5 (odc. Brzyskorzystewko-Jaroszewo), porządkowanie terenów zielonych: Węzeł Żnin, pasy technologiczne – profilacja i zagęszczanie:  Węzeł Żnin, uzupełnianie pasów technologicznych: Węzeł Szubin Południe, Węzeł Szubin Północ; prace porządkowe na placach składowych.

W branży mostowej Wykonawca wykonuje: Obiekt WD5-15: malowanie balustrad obiektu, Obiekt WD5-1: Odtworzenie umocnienia skarpy pod obiektem.

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje: System Zarządzania Ruchem (zasilanie): Węzeł Żnin; kontynuacja budowy Kanału Technologicznego –Węzeł Żnin; Montaż kanalizacji wtórnej dla światłowodu: km 2+050-2+250, km 6+900-7+100, 10+880-11+060, km 11+230-11+420.

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: Budynek socjalno-biurowy: prace wykończeniowe przy elewacji budynku. OUD: montaż instalacji monitoringu zewnętrznego.