W dniach 08-11.05.2019 będą następowały chwilowe utrudnienia w ruchu na DK5b w związku z ruchem technologicznych pojazdów w km 0+800-1+300, zostanie wprowadzone ręczne kierownie ruchem na czas zjazdu na wyznaczone miejsca na Placu Budowy.