Wykonawca drogi ekspresowej S5 odc 6 prowadził prace z zakresu:
 • Prace przygotowawcze do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
 • Wykonywanie wykopu
 • Profilowanie skarp
 • Wykonywanie nasypu
 • Profilowanie podłoża
 • Przyjmowanie materiału (GWN) z kopalni Królikowo + hałdowanie
 • Zagęszczanie nasypu (przy skrzydłach obiektu)
 • Wykonanie szalunków pod beton wyrównawczy kap chonikowych przyczółki P1 i P3 obiekt WD5-6
 • Izolacja arkuszowa ścianek zaplecznych przyczółków P1 i P3 obiekt WD5-9
 • Wykonanie drenów za przyczółkami P1 i P3 obiekt WD5-10
 • Zagęszczanie podłoża
 • Wykonanie chudego betonu pod  kapę chonikową  obiekty: WD5-6, WD5-13, WD5-14
 • Humusowanie skarp
 • Wykonywanie i zagęszczanie stożków i zasypki mostowej obiekt WD5-10