Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem nasypów, robotami wykończeniowymi: umocnienie skarpy czołowej i bocznych kamieniem polnym, roboty poprawkowe / cięcie dylaltacji / spoinowanie / roboty przygotowawcze, brewki, schodkowanie skarp czołowych, prace na OUD Wąsosz.
W zakresie obiektów mostowych wykonywane są przygotowywanie nisz dylatacyjnych pod montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych, montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych na podporze P1 i P3, spoinowanie krawężników, montaż reperów, montaż zbrojenia i deskowania ścinaki zaplecznej na podporze P3, skarpowanie stożków, 
W pozostałych branżach trwają prace w branży kanalizacyjnej.